Steeds meer mensen vragen of ze MUZIEK AAN BED cadeau kunnen doen aan een dierbare. Regelmatig horen we: “Wat had ik jullie graag nog bij m’n vader laten spelen, toen hij in zijn ziekbed lag.” 
Dat willen we vanaf nu mogelijk maken!
MUZIEK AAN BED heeft ervaring met vele verschillende kwetsbare situaties aan bed, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Het optreden kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de situatie, zoals bijvoorbeeld:

  • optreden in de instelling waar uw dierbare verzorgd wordt, mogelijk uit te breiden met een rondje op de afdeling;
  • optreden aan huis;
  • optreden aangeboden door een hele klas kinderen aan een klasgenootje dat langdurig in het ziekenhuis ligt.

Aan een optreden van MUZIEK AAN BED als cadeau zijn kosten verbonden. Voor verder overleg en prijzen kunt u contact opnemen met tjakina@muziekaanbed.nl

MUZIEK AAN BED cadeau