Beschermd: Jaarverslag Muziek aan Bed – 2021

Dit jaarverslag bestrijkt de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en heeft als doel u op de hoogte brengen van onze voortgang van het afgelopen jaar.

1. Jaarverslag MUZIEK AAN BED

Dit verslag bestrijkt de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en heeft als doel u op de hoogte brengen van onze voortgang van het afgelopen jaar.

1.1 Algemeen

Ook tijdens 2021 heeft Muziek aan Bed te maken gehad met de gevolgen van Covid-19. Het werd een jaar van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Daar waar het kon hebben we binnen strenge maatregelen live doorgespeeld en daar waar dat niet kon hebben we zo veel mogelijk online gespeeld. Met z’n tweeën op een cello kon in 2021 niet, we hebben met behulp van de blockstraps gespeeld, ieder op haar eigen cello.

1.2 Uitbreiding cellistenteam

In 2021 zijn er 3 nieuwe cellisten toegetreden tot het cellistenteam. Daarnaast is 1 cellist door privéomstandigheden 6 maanden gestopt en een andere cellist heeft een jaar verlof genomen voor haar masterstudie aan het conservatorium. In 2021 hadden we een team van 14 cellisten.

1.3 Uitbreiding ziekenhuizen & doelgroepen

In 2021 zijn we in het 4de kwartaal begonnen met onze uitbreiding in de regio Rotterdam met 2 nieuwe ziekenhuizen: IJsselland ziekenhuis en het Ikazia ziekenhuis. Voor een lijst van ziekenhuizen en zorginstellingen die we in 2021 hebben bezocht, (de meeste meerdere malen) Bijlage 1: ziekenhuizen en zorginstellingen.

Binnen de ziekenhuizen spelen we op de volgende afdelingen:

 • Cardiologie
 • Couveuse afdeling
 • Gastenverblijf
 • Geriatrie
 • Gynaecologie
 • Hematologie
 • Intensive care kinderen
 • Intensive care volwassenen
 • Kinderafdeling
 • Longafdeling
 • Maag, darm en leverziekten
 • Mama centrum
 • Neonatologie
 • Neurologie
 • Niercentrum en dialyse
 • Oncologie
 • Paaz
 • Plastische chirurgie/brandwonden
 • Polikliniek
 • Psychiatrie
 • Urologie

1.4 Ambassadeur

In 2021 is naast Dominic Seldis ook Mercy John aangetreden als ambassadeur van Muziek aan Bed. John is singersongwriter en door een persoonlijk verhaal heeft hij grote affiniteit met live muziek in de zorg. De samenwerking met Mercy John vloeit voort uit de toestemming voor een arrangement van Muziek aan Bed dat in 2021 is ontwikkeld met muziek van Roller Coaster in combinatie met de eerste cellosuite van Bach. Deze zogenaamde ‘gangtune’ wordt bij aankomst van de cellisten op de gangen van ziekenhuizen gespeeld. In 2022 gaan we onze samenwerking verder vormgeven.

1.5 Materialen

Behalve nieuwe kostuums voor de nieuwe cellisten zijn er geen nieuwe instrumenten aangeschaft, dit is vanwege Covid-19 doorgeschoven naar 2022.  MaB is in het bezit van 5 cello’s, 8 strijkstokken en 8 karren.

1.6 Wetenschap

Er vinden regelmatig onderzoeken plaats die de invloed van live muziek op het welbevinden van kwetsbare mensen proberen aan te tonen. We lezen en volgen deze ontwikkelingen en delen deze ontwikkelingen op onze social media kanalen, nieuwsbrieven en website, zodat we samen met onze achterban op de hoogte blijven. Voor MaB hebben we een vrijwilliger, Roel Steenbergen (ex-voorzitter raad van bestuur bij diverse ziekenhuizen) die de onderzoeken toetst aan de relevantie voor MaB en op basis hiervan schrijft voor onze nieuwsbrief. Daarnaast zet hij zijn kennis op de achtergrond in om MaB te helpen de eigen vragen te formuleren, en te beoordelen of we aan bestaande onderzoeken willen deelnemen.

Wat brengen muzikale ontmoetingen teweeg op plekken in de zorg waar muziek niet gebruikelijk is? Deze vraag stelt onderzoeker Monique Bussmann zichzelf en anderen tijdens haar onderzoek met als thema ‘Musical Encounters als relationele katalysator in de zorg’. Monique Bussmann is verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Ze promoveerde in 2017 aan de Universiteit voor Humanistiek en is nu postdoc-onderzoeker van het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. In september 2021 begon ze met haar research en ze koos drie contexten waarin musici een bijdrage leveren aan de gezondheidszorg. Een van haar gekozen omgevingen is het werkveld van Muziek aan Bed. Tijdens haar kwalitatief onderzoek kon zij in september 2021 op landgoed Noorderheide een observatie verrichten tijdens een workshop van Siebe Fockens over het ontwikkelen van tools om in contact te staan met patiënt, medecellist en omgeving. Ze nam ook interviews af van een aantal cellisten van Muziek aan Bed over hun drijfveren, veronderstellingen en ervaringen als musicus van Muziek aan Bed. Zodra de Corona maatregelen het toelaten heeft Monique toestemming om in het IJsselland ziekenhuis te gaan observeren bij de optredens.

Foto: Mariette en Chieko in BovenIJ Ziekenhuis

2. Ons product: inhoud & kwaliteit

2.1 Kwaliteit van het product

2.1.1 Arrangementen

Muziek aan Bed wil inspelen op de actualiteit in de muziekbeleving van haar publiek. De repertoirekeuze wordt doorlopend uitgebreid om met de juiste muziek voor jong en oud, situaties aan bed, behoeftes en achtergronden te kunnen bedienen. Hierbij houden we rekening met diversiteit zodat we ook patiënten met andere culturele achtergronden kunnen verrassen met muziek.

In het team van MaB maken inmiddels meerdere cellisten arrangementen. Samen onderzoeken we welke nieuwe stukken aan het repertoire dienen te worden toegevoegd. De cellisten uit ons team vangen tijdens de optredens op welke muzikale toevoegingen nodig zijn en ze weten als geen ander wat er wel en niet mogelijk is met vier handen op één cello.

Daarnaast wordt steeds onderzocht wat voor speelse toevoegingen de arrangementen kunnen hebben. MaB staat voor muziek op een ludieke manier brengen, waardoor het een welkome lichtheid toevoegt aan de situaties waar we in spelen. Hierdoor staan mensen open voor onze muziek, die gewoonlijk afwijzend reageren op “klassieke muziek”.

In 2021 zijn er zes nieuwe arrangementen bij gekomen:

 1. Dikkertje Dap
 2. Lama Bada
 3. Gang Tune met Roller Coaster en J.S. Bach
 4. Mien Toentje
 5. Abba vader
 6. Gabriel’s oboe uit the Mission voor 6 celli arr. Sylvia Maessen.

De arrangementen zijn gemaakt door onze cellisten Esther de Boer, Chieko Donker Duyvis, Ellis Moorman en Alexandra Vierkant/Gijs van Schaik.

2.1.2 Kwaliteit

Om de kwaliteit van het cellospel hoog te houden, repeteren de cellisten regelmatig in verschillende duo-samenstellingen, zodat zij met meerdere partners een optreden kunnen doen. In dit coronajaar hebben we minder kunnen repeteren. We hebben dit jaar grotendeels gespeeld op twee cello’s, om ook de cellisten op 1,5 metere afstand van elkaar te laten zijn. Duo spelen op twee cello’s is een stuk makkelijker dan spelen op één cello, waardoor er ook minder gerepeteerd hoefde te worden.  Daarnaast hebben we de MaB-dagen, waarbij alle cellisten samen komen, met als doel: repeteren, scholing, uitwisseling, teambuilding en creativiteit stimuleren. In 2021 zijn er vijf MaB-dagen geweest. Gelukkig konden de drie MaB-dagen in september doorgang vinden op het Landgoed Noorderheide in Vierhouten, inclusief overnachtingen. Doordat alles voor ons werd verzorgd (dankzij een gift van het Elise Mathilde Fonds), konden we drie volle dagen intensief werken met onze trainer (zie scholing), werken aan nieuwe arrangementen en teambuilding. 

2.1.3 Scholing

Tijdens het MaB-weekend heeft Siebe Fockens (ex CliniClown) twee trainingen gegeven, waarbij de groep is opgesplitst in cellisten die al langer werkzaam zijn voor MaB en de groep die minder lang onderdeel uitmaken van ons team. De eerste groep heeft een verdiepingsslag gemaakt, om elkaar nog meer te bevragen rondom de optredens waarom we welke keuzes maken en op grond van welke waarnemingen. Wat bepaalt je keuze waarneming en komt die overeen met die van je collega?

De tweede groep cellisten kreeg de workshop van vorig jaar, die gericht is op het uitbreiden van het waarnemingsvermogen tijdens een optreden. Hoe kun je terwijl je een optreden geeft, de patiënt waarnemen, alsook de anderen in de kamer en dat wat er zich in de hal afspeelt? In Siebes trainingen ligt de nadruk op authenticiteit, improvisatie en verbinding maken.

2.2 Bereik van het product

Het aantal optredens verhogen is een substantiële manier om het bereik van MaB te vergroten. De dip als gevolg van covid-19 is duidelijk zichtbaar: onze ambities waren om de stijgende lijn voort te zetten en 250 optredens te geven.

Totaal aantal mensen bereikt in ziekenhuizen en andere instellingen tot 31 december 2021: 74.378  mensen. Bij de live optredens gaan we uit van 135 toehoorders per dagdeel. Dit zijn zowel patiënten, als hun bezoek/familie en zorgpersoneel. Bij de online optredens bereiken we gemiddeld 35 personen.

Naast de ziekenhuizen en zorginstellingen hebben we ook gespeeld op een livestream in ‘t Spant in Bussum voor schooldirecteuren van Verus. Dit om onze naamsbekendheid te vergroten, helemaal ten tijde van Corona.

Een sextet cellisten van Muziek aan Bed verzorgde tijdens het congres Seneca 2021 de muzikale intermezzo en heeft hiervoor – op verzoek van het Seneca congres – het stuk Gabriel’s oboe uit the Mission laten arrangeren. We speelden voor zo’n 60 directeuren van ziekenhuizen en zorginstellingen, georganiseerd door ons  oud-bestuurslid. Een uitgelezen kans om ons te presenteren en vele bestuurders kennis te laten maken met MaB.

De “andere optredens” zijn ook bedoeld ter bevordering van het plezier in ons (samen)spel en de kwaliteit ervan. De cellisten worden uitgedaagd om op een andere manier samen te spelen, wat hun spel in de zorgsituatie weer voedt.

2.3 Uitbreiding product

In 2021 hebben we zo goed mogelijk geïnvesteerd in uitbreiding van het product. We hebben een extra vorm toegevoegd aan ons optreden: de gangtune. Een herkenbaar melodietje die de cellisten lopend door de gang laten horen om de komst van Muziek aan Bed aan te kondigen. Een “amuse” voor zowel de patiënten als verpleegkundigen.

Verder hebben we onze live online optredens geprofessionaliseerd en tijdens de donateurs week Meet & Greet de cellisten geïntroduceerd waarbij een afwisseling van spel en storytelling een succesvolle vorm bleek.

Dit heeft de volgende ‘nieuwe producten’ opgeleverd:

 • gangtune
 • Meet & Greet de cellisten – muziek en storytelling
 • Videoboodschappen gekoppeld aan een speciale gelegenheid (Moederdag)
 • Mini Kerstconcert voor mensen die een hart onder de riem nodig hebben

3. Marketing, communicatie en organisatie

Onze communicatiemiddelen dienen om de volgende doelstellingen te ondersteunen:

 1. meer zichtbaarheid en betrokkenheid, vooral ook op social media
 2. meer naamsbekendheid
 3. binding met meer donateurs

3.1 Meer zichtbaarheid

In 2021 hebben we geïnvesteerd in een freelance communicatiemedewerker die structureel en betrokken ondersteuning kan bieden aan Muziek aan Bed. Hierdoor is onze capaciteit vergroot als het gaat om inzet sociale media, storytelling, een up-to-date website met een actieve nieuwspagina. Ook hebben we in 2021 successen geboekt met onze persbenadering. Muziek aan Bed blijkt vooral een geliefd onderwerp voor radio. We waren in 2021 twee keer een item op Radio 4 en twee keer bij Omroep Gelderland.

3.1.1 Social media

Muziek aan Bed is actief op verschillende sociale mediakanalen. Facebook is de grootste, gevolgd door Instagram, LinkedIn, Twitter en YouTube.

De Facebookpagina van Muziek aan Bed wordt gevolgd door zo’n 15.000 betrokkenen. De groei in 2021 is variabel omdat steeds meer mensen Facebook ook verlaten… Voor Muziek aan Bed nog steeds het grootste kanaal om veel mensen tegelijk te bereiken.  Het aantal Instagram volgers groeit gestaag door. In 2021 van 450 naar 560 volgers. LinkedIn groeide in 2021 met ca. 60 nieuwe volgers.  Twitter wordt door Muziek aan Bed niet actief ingezet en kent 123 volgers.

Behalve social media versturen we twee keer per jaar een nieuwsbrief. Deze heeft een kleine 1600 abonnees. Langere artikelen uit de nieuwsbrief plaatsen we in hun geheel op onze website, met alleen een introductie in de nieuwsbrief. Zo creëren we niet alleen meer verkeer naar de website, maar maken we deze stukken ook beschikbaar voor geïnteresseerden die (nog) geen abonnement op onze nieuwsbrief hebben. Onze website is in 2021 10.434 keer bezocht door 8.166 gebruikers waarvan 7.957 nieuw.

3.2 Meer naamsbekendheid

MaB wil meer bekendheid genieten in het land, met als doel meer ziekenhuizen binnen te halen als afnemer en meer donateurs te werven. Daarmee wordt MaB in staat gesteld voor veel meer patiënten iets te betekenen.

In 2021 is er een start gemaakt om pr ook samen met de ziekenhuizen te voeren. We hebben een mailing naar alle ziekenhuizen verstuurd met daarin een pr toolkit, zodat ziekenhuizen ook ons logo en fotomaterialen kunnen gebruiken voor publicatie. Daar waar mogelijk werken we samen in lokale en regionale persbenadering. Goed voorbeeld is de publicatie over ons optreden in IJsselland Ziekenhuis.

Ook het filmpje in Tergooi als hart onder de riem voor de medewerkers is een voorbeeld van gezamenlijk werken aan meer zichtbaarheid.

Mediamomenten in 20

april 2021

Tjakina op de koffie bij Omroep Gelderland

radio

oktober 2021

Muziek aan Bed in Zin in Zondag

radio

oktober 2021

Muziek aan Bed in Opium op Radio 4

radio

oktober 2021

artikel in krant Capelle aan de IJssel

krant

november 2021

Tjakina te gast bij Floris Kortie

podcast

december 2021

reportage Radio 4 in teken van Kerst

radio

december 2021

interview ambassadeur bij Omroep Brabant

radio

3.3 Meer donateurs

Het coronajaar heeft ons uitgedaagd om andere oplossingen te vinden voor de binding met huidige donateurs en de werving van nieuwe donateurs. Door zeer beperkte live contacten in diverse lockdown periode hebben we veel online moeten ondernemen. Voor de zomer hebben we een grote donateursmailing uitgevoerd en in oktober hebben we voor het eerst een donateursweek gehouden met een week lang Meet & Greet momenten en een Muziek aan Bed oefenchallenge voor muziekleerlingen in heel Nederland. Het financiële doel was 10.000 euro aan nieuwe donaties waar we mee ook gelijk nieuwe donateurs aan onze stichting zouden verbinden. Tijdens de actieweek hebben ook anderen diverse acties gestart zoals portrettekenen, muzikale loterij etc. met als goed doel Muziek aan Bed. In totaal hebben we 12.100,-  euro binnengehaald.

Ook hebben we een start gemaakt met een verdere automatisering van de donateursadministratie, zodat we hier beter overzicht over hebben. Behalve overzicht moet dit ook meer inzicht bieden, waarna we bij werving van nieuwe donateurs bijvoorbeeld aan doelgroepdifferentiatie kunnen gaan doen.

In 2021 hebben we al meer ingezet om de netwerken van de cellisten in te schakelen bij onze acties. Dat heeft met name bij de oefen challenge in de donateursweek flinke resultaten opgeleverd. In 2022 gaan we dit verder oppakken, inclusief de regionale vriendenkringen waar in 2021 in omstandigheden van coronamaatregelen de timing van aanpak niet gunstig bleek.

4. Organisatie, bestuur en governance

4.1 Professionalisering organisatie

Muziek aan Bed heeft n.a.v. de aanbevelingen in het externe rapport ‘Muziek aan Bed in transitie’ aanpassingen gedaan in haar organisatie.

Het kernteam ziet er als volgt uit in 2021:

 • Tjakina Oosting – algehele en artistiek directeur  – 16 uur per week
 • Merel Dercksen – zakelijk leider tot 1-10-2021 – 10 uur per week
 • Henriett Somlai  – marketing/PR medewerker vanaf maart 2021- 8 uur per week
 • Annemieke Teesing – backoffice vanaf april 2021 – 8 uur per week
 • Kim Kahn – zakelijk leider vanaf 1 oktober 2021 – 16 uur per week
 • Merel Dercksen – boekhouder vanaf 1-10-2021
 • daarnaast wordt de organisatie ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilligers (zie 3.6)

Na het vertrek van Marieke heeft Tjakina de artistieke leiding op zich genomen. Om hierin ondersteuning te krijgen, heeft ze een kernteam opgericht met 3 andere cellisten uit het team. Zij denken mee over de richting die MaB opgaat en nieuwe artistieke ideeën van MaB. Verder is Tjakina het gezicht van MaB naar buiten. Ze heeft veel contact gehad met de instellingen door corona, vanwege steeds nieuwe maatregelen. Het contact met de ziekenhuizen is daardoor verstevigd.

Met de komst van een zakelijk leider zijn alle financiële taken naar haar overgegaan. Zij zorgt voor de betalingen, begroting(en), afrekening fondsen, onderhoudt zakelijke contact met de afnemers en is verantwoordelijk voor marketing en donateurs.

In het kader van verdere professionalisering zijn we in 2021 gestart met een interne nieuwsbrief en een start gemaakt met voorbereidingen voor een nieuw crm en planningsysteem dat in 2022 geïmplementeerd zal worden. Ook werken we aan een Handboek voor de cellisten met daarin alle informatie op een rij. Dit uitgebreide document is begin 2022 beschikbaar voor alle cellisten.

4.2 Bestuur

We zijn verheugd te melden dat we drie opvolgers hebben weten te vinden die met veel enthousiasme van start zijn gegaan. Zij brengen ieder specifieke kennis en ervaring in die passend is bij het punt waar Muziek aan Bed nu staat.

Ons huidige bestuur bestaat uit:

Lixel Huijts (voorzitter):

Hoofd online media, beeld en communicatie-ondersteuning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ine Rutgers (secretaris):

ervaren leidinggevende in de culturele sector

Rick Spaan (penningmeester):

zakelijk leider Conny Janssen Danst

Gezamenlijk zijn we overeengekomen dat dit bestuur zich gedurende een jaar aan MaB verbindt, met als specifieke taakstelling samen met de dagelijkse leiding te komen tot een verdere professionalisering van de organisatie, met een bijzondere focus op de positie en organisatie-inrichting van MaB. Dit bestuursjaar heeft geleid tot een duidelijke visie op de gewenste vorm en samenstelling van een bestuur voor de langere termijn. De directeur heeft vervolgens vele gesprekken gevoerd met potentiële bestuursleden. Omdat dit een langer proces is heeft het bestuur in het najaar 2021 besloten de interimperiode te verlengen tot april 2022.

Alle bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd. In 2021 heeft het bestuur zes keer vergaderd. Daarnaast is er regelmatig één op één contact tussen de directeur/ zakelijk leider en de bestuursleden.

4.3 Governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Muziek aan Bed is een organisatie op het snijvlak van cultuur en zorg. Wij hechten waarde aan de Governance Code Cultuur en zijn ons bijzonder bewust van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze kwetsbare doelgroep.

De maatschappelijke doelstelling komt bij MaB een op een overeen met de activiteiten. Elk optreden dat cellisten van MaB geven is daarom intrinsiek al maatschappelijk verantwoord ondernemen. We creëren niet alleen culturele waarde, maar ook sociale waarde en dragen bij aan welzijn. Vanuit de organisatie geven we hier ook invulling aan door de cellisten een marktconform honorarium te betalen voor hun optredens. Verder maken we gebruik van een ethische code die ingaat op respect voor de ander, integriteit, professionaliteit en verantwoordelijkheid.

Voor de samenstelling van het bestuur maken we gebruik van profielen, waarbij we steeds ten minste een lid met kennis van of ervaring in de culturele sector willen hebben, en een met een relatie met de zorg. De bestuurders hebben een functieomschrijving en een taakverdeling, waarbij het ook duidelijk is wie welke bevoegdheden heeft. Mensen die een persoonlijk voordeel zouden kunnen behalen uit het bestuurslidmaatschap van MaB, worden niet als bestuurder benoemd. Het bestuur houdt bij het goedkeuren van de begroting en het vaststellen van de jaarrekening steeds voor ogen dat alle uitgaven gericht dienen te zijn op het behalen van onze doelstellingen, en dat deze uitgaven proportioneel zijn.

5. Financiën

5.1 Donateurs

Het totale aantal periodieke donateurs is in 2021 is gegroeid ten opzichte van 2020, vanwege de vele eenmalige donaties tijdens de donateursweek. Daarnaast zagen we een flinke toename van het bedrag dat door terugkerende donateurs geschonken is: degenen die niet regulier periodiek doneren maar wel vaker terugkomen. We hechten veel waarde aan goed contact met onze donateurs en proberen een aansprekend doel te blijven.

5.2 Toegekende fondsen

In 2021 is door de volgende fondsen € 84.008,- voor 2021 en 2022 toegekend:

 • Verhagen Stichting
 • Stichting Op Klompen Begonnen
 • Stichting Aat van Herk Medical Foundation
 • Bevordering van Volkskracht
 • DeltaPORT Donatiefonds
 • De Groot fonds
 • Van Ommeren de Voogt
 • DeltaPORT Donatiefonds Vlaardingen
 • August Fentener van Vlissingen fonds
 • Stichting Elisabeth Weeshuis
 • Stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem
 • anoniem fonds

Daarnaast hebben de volgende fondsen en familiestichtingen in 2021 nog een bijdrage gedaan:

 • Stichting Herason
 • Stichting Citrus
 • Hinderrust fonds
 • anonieme fondsen

Voor een aantal toezeggingen geldt dat wij de prestaties geheel of gedeeltelijk hebben kunnen verrichten. Voor andere fondsen geldt dat echter niet, omdat zij specifiek hebben bijgedragen aan de uitbreidingsplannen in regio Rotterdam, die vanwege Covid gedeeltelijk eind 2021 zijn gestart. We zijn erg blij met de coulance die de vermogensfondsen die het betreft hierin betrachten, die maakt dat we de toegezegde bijdragen, voor zover niet besteed in 2021, in 2022 kunnen inzetten. Een deel van de bijdragen hebben we opgenomen in een bestemmingsreserve, hieruit financieren we de optredens die in 2021 niet door hebben kunnen gaan maar die in 2022 alsnog gespeeld worden.

5.3 Bijdragen Ziekenhuizen en instellingen

De ziekenhuizen en instellingen waar we spelen dragen bij aan onze missie en visie en zien het belang van onze optredens. In hun financiële bijdrage aan onze optredens is dat terug te zien in de volgende cijfers:

 • Bijdrage ziekenhuizen en instellingen:
  2015 € 12.506,-
  2016 € 13.410,-
  2017 € 15.274,-
  2018 € 45.783,-
  2019 € 66.105,-
  2020 € 66.375,-
  2021 € 87.235,-

De instellingen waar we niet alle oorspronkelijk geplande optredens hebben kunnen spelen, hebben een deel van de optredens voor 50% doorbetaald. Hiermee hebben we ook de cellisten voor 50% kunnen uitbetalen wiens optredens kwamen te vervallen.

5.4 Bijdragen sponsoren

In  2021 hebben we € 1.500,- mogen ontvangen van sponsors. Daarnaast hebben we meerdere sponsors in natura, waaronder het Muziekpakhuis in Amsterdam, dat haar ruimte om niet beschikbaar stelt voor repetities en MaBdagen.

5.5 Acties door derden en crowdfunding

 • In 2021 hebben we geen specifieke crowdfunding gedaan, behalve de donateursweek in oktober waar inkomsten genereren voor nieuwe materialen centraal stond.
 • In december 2021 heeft het KeiCollege in Heerenveen 2.000 euro opgehaald bij een inzamelactie voor Muziek aan Bed.
 • 25 Facebookfans hebben in 2021 een verjaardagsactie gehouden voor Muziek aan Bed. Dat varieerde tussen bedragen van 10 tot 180 euro per jarige.

5.6 Vrijwilligers

In 2021 zijn er meerdere  functies binnen MaB vervuld door vrijwilligers. Op het financiële vlak bij de boekhouding, jaarrekening en de omvangrijke donateursadministratie. Daarnaast vult en beheert een vrijwilliger voor ons de planning (van alle optredens), helpt iemand ons bij het samenstellen en redigeren van de nieuwsbrief. En hebben we een vrijwilliger die voor ons (wetenschappelijke) onderzoeken over muziek in de zorg toetst aan de relevantie voor MaB.

Zonder deze vrijwilligers zou de organisatie niet goed kunnen draaien.

5.7 Uitgaven

Vanwege de voortdurende onzekerheid die Covid met zich meebracht, zijn we nog steeds voorzichtig geweest in onze uitgaven.  We hebben voor het eerst een regeling opgesteld hoe om te gaan met het afzeggen van optredens door de zorginstellingen. Bijv bij annulering 1 week van tevoren wordt er 75% kosten in rekening gebracht door MaB. Hierdoor kunnen we ook aan de cellisten dit deel uitbetalen. Bij langer van te voren afzeggen, wordt gekeken naar een alternatieve speeldatum. Mocht live niet door kunnen gaan vanwege Covid, dan gaan we allereerst over op een online optreden.