Zo helpt muziek

Een operatie leidt vaak tot stress, angst en pijn. Onderzoekers van het Erasmus MC toonden aan dat de klachten significant afnemen als patiënten voor, tijdens en na de ingreep naar muziek luisteren.

Zo helpt muziek

Een operatie leidt vaak tot stress, angst en pijn. Onderzoekers van het Erasmus MC toonden aan dat de klachten significant afnemen als patiënten voor, tijdens en na de ingreep naar muziek luisteren. Hoe werkt deze veelbelovende en kostenbesparende behandeling zonder bijwerkingen? Hans Jeekel vatte in 2012 het plan op om onder de noemer Muziek als Medicijn te onderzoeken hoe muziek kan worden ingezet als nieuwe behandeling in de gezondheidszorg.

Het doel van zijn onderzoek is tweeledig: Jeekel wil niet alleen onomstotelijk bewijzen dat patiënten baat hebben bij het luisteren naar muziek, maar er ook voor zorgen dat deze innovatieve behandeling wordt ingevoerd in de reguliere gezondheidszorg. Muziek aan Bed volgt het onderzoek van Jeekel op de voet. De onderzoeksresultaten zijn een extra bevestiging voor de positieve effecten van live muziek aan het ziekenhuisbed. Helende aandacht waar onze stichting zich ruim 10 jaar voor inzet. Benieuwd naar het hele artikel dat eind mei op nu.nl is gepubliceerd? Klik hier.

“Muziek blijkt bij patiënten een heel gunstig effect te hebben. Met name heeft de patiënt significant minder angst , stress en pijn wanneer naar muziek geluisterd wordt en is er minder pijnmedicatie nodig. Ook treedt er met muziek een verbetering op van de slaapontregeling, die bij een groot deel van de opgenomen patiënten een probleem is.
Muziek is een belangrijke nieuwe behandeling voor de patiënten in het ziekenhuis. Het is een duurzame behandeling zonder bijwerkingen, die implementatie verdient. Het is daarom dat ik Muziek aan Bed van harte kan aanbevelen.” – Prof. Dr. J. Jeekel van Erasmus MC