Op 6 april 2010 richtten Marieke van der Heyden en Tjakina Oosting Stichting Werkend Hout op. Eind 2015 is deze stichting verder gegaan onder een nieuwe naam: Stichting MUZIEK AAN BED.

Algemene doelstellingen van Stichting MUZIEK AAN BED:

1. De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en produceren van projecten op het gebied van kunst en cultuur.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken met al die middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
3. Het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van muzikale voorstellingen en workshops voor een breed publiek.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevrouw N.M.J. Maan
Secretaris: mevrouw B. Mark-van Haarst
Penningmeester: de heer B. Westermann
Lid: mevrouw D.M.J.J. Monissen
Lid: mevrouw I.R. Wiechers

Lees hier de statuten van Stichting MUZIEK AAN BED.

Lees hier jaarrekeningen en beleidsplan.
De stichting heeft geen personeel in dienst, derhalve is geen beloningsbeleid van toepassing.

Stichting MUZIEK AAN BED is geregistreerd onder RSIN nummer 822368997 als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Postadres:
Cornelis Dirkszstraat 11-C
1056 TM Amsterdam

Triodos Bank: IBAN NL 24 TRIO 0390501042 | KvK: 34391025 | BTW: NL822368997B01